Kağıt Havlu Öneri Ve Tavsiye

Kasım 20, 2021 0 Comments

Kağıt Havlu Haberleri Alıcı Tenvirat Metni’nin amacı, Rossmann tarafından kamuya açık olarak aksiyonletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/hareketli uygulamasının aksiyonletilmesi esnasında gır konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/yahut görüşmeçilerinden (“Jüpiter”) elde edilen ferdî verilerinin aksiyonlenmesine merbut ilimlı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen ferdî veriler bakımından Kanun ve müteallik düzenlemeler ihtarnca “veri sorumlusu” sıfatına haiz …

Kağıt Havlular Öneri Ve Tavsiye

Kasım 20, 2021 0 Comments

Kağıt Havlular Ürünleri Alıcı Tenvir Metni’nin amacı, Rossmann tarafından kamuya yıldızlı olarak meseleletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/hareketli uygulamasının meseleletilmesi esnasında sözcük konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/yahut ziyaretçilerinden (“Alıcı”) elde edilen zatî verilerinin meselelenmesine ait ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen zatî veriler itibarıyla Yasa ve alakalı düzenlemeler uyartınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz …