Kağıt Havlular Haber

Kasım 20, 2021 0 Comments

Kağıt Havlular Türkçe Dil Desteği İşbu {Müşteri Tenvir Metni’nin amacı, Rossmann aracılığıyla kamuya yıldızlı olarak fiilletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/taşınabilir uygulamasının fiilletilmesi esnasında gır konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/yahut görüşmeçilerinden (“Müşteri”) elde edilen zatî verilerinin fiillenmesine bağlı inceliklı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen zatî veriler itibarıyla Yasa ve müteallik düzenlemeler ihtarnca “bilgi …