Kağıt Havlular Bilgi

Kasım 20, 2021 0 Comments

Türkiye Kağıt Havlular Jüpiter Tavzih Metni’nin amacı, Rossmann tarafından kamuya sarih olarak konuletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/taşınabilir uygulamasının konuletilmesi sırasında sav konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/yahut görüşmeçilerinden (“Müşteri”) elde edilen kişisel verilerinin konulenmesine ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Yasa ve ilgili düzenlemeler tembihnca “data sorumlusu” sıfatına haiz …