Kağıt Havlu Türkçe Kaynakları

Kasım 20, 2021 0 Comments

Kağıt Havlu Bilgileri İşbu {Müşteri Tavzih Metni’nin amacı, Rossmann tarafından kamuya celi olarak işletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/taşınabilir uygulamasının işletilmesi esnasında söylenti konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/yahut görüşmeçilerinden (“Alıcı”) elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine müteallik tafsilatlı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Yasa ve ilgili düzenlemeler uyarınca “done sorumlusu” sıfatına …