Kağıt Havlu Göstergeleri

Kasım 20, 2021 0 Comments

İstanbul Kağıt Havlu Jüpiter Tenvirat Metni’nin amacı, Rossmann tarafından kamuya küşade olarak meseleletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/taşınabilir uygulamasının meseleletilmesi esnasında lügat konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya görüşmeçilerinden (“Müşteri”) elde edilen zatî verilerinin meselelenmesine müteallik teferruatlı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen zatî veriler itibarıyla Kanun ve ait düzenlemeler ikaznca “done sorumlusu” sıfatına haiz …