Kağıt Havlu Detaylar

Kasım 20, 2021 0 Comments

Kağıt Havlu Detaylar İşbu {Müşteri Tavzih Metni’nin amacı, Rossmann tarafından kamuya açıkça olarak sorunletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/hareketli uygulamasının sorunletilmesi esnasında lafız konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya görüşmeçilerinden (“Jüpiter”) elde edilen zatî verilerinin sorunlenmesine ilişikli teferruatlı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen zatî veriler bakımından Yasa ve müntesip düzenlemeler ikaznca “muta sorumlusu” sıfatına …

Kağıt Havlular Detaylar

Kasım 20, 2021 0 Comments

Türkiye Kağıt Havlular Jüpiter Tenvirat Metni’nin amacı, Rossmann aracılığıyla kamuya yıldızlı olarak sorunletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/hareketli uygulamasının sorunletilmesi sırasında lakırtı konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/yahut ziyaretçilerinden (“Alıcı”) elde edilen şahsi verilerinin sorunlenmesine müteallik ilimlı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen şahsi veriler itibarıyla Kanun ve müntesip düzenlemeler tembihnca “veri sorumlusu” sıfatına haiz …