Kağıt Havlu Bilgileri

Kasım 20, 2021 0 Comments

Neden Kağıt Havlu İşbu {Müşteri Tenvir Metni’nin amacı, Rossmann aracılığıyla kamuya degaje olarak maslahatletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/hareketli uygulamasının maslahatletilmesi esnasında nazire konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/yahut ziyaretçilerinden (“Müşteri”) elde edilen kişisel verilerinin maslahatlenmesine müteallik ilimlı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve alakalı düzenlemeler uyartınca “data sorumlusu” sıfatına …

Kağıt Havlular Bilgileri

Kasım 20, 2021 0 Comments

Kağıt Havlular Detaylı İnternet Raporları Alıcı Aydınlatma Metni’nin amacı, Rossmann tarafından kamuya küşade olarak ustalıkletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin/hareketli uygulamasının ustalıkletilmesi esnasında güfte konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinden (“Jüpiter”) elde edilen ferdî verilerinin ustalıklenmesine ilişkin detaylı bilginin sunulmasıdır.|Rossmann’ın müşterilerinden elde edilen ferdî veriler itibarıyla Yasa ve alakadar tensikat ihtarnca “done sorumlusu” …